SkyrunningTr® Açısından Sporcu Lisansı ve Sağlık Beyanı Nedir

Sporcuların lisans, vize ve transfer ile ilgili iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenir.  Lisans, spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya ilişkin verilen izin belgesi olmakla, sporcu lisansı sporcunun, spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesine imkân veren izin belgesidir.  Sporcu lisansı işlemleri, Bakanlık tarafından yürütülmekle, lisans, dönüşüm, vize ve transfere ilişkin tüm iş ve işlemlerin Bakanlık bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur.

Skyrunning Spor Kulübü® üye ve sporcularına yönelik olarak atletizm, dağcılık, skyrunning ve wellness (herkes için spor ve egzersiz) faaliyetleri düzenlemekte olup bu etkinliklerimize öncelikli olarak geçerli bir lisansa sahip olan sporcular katılabilmektedir.

Kulübümüz sporcusu olmak isteyen aday kişi aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte kulübe müracaat eder. Adayın sporcu olarak kaydı için gerekli belgeler hazırlanır, sporcu adayı ve kulüp yetkilisi tarafından imzalanarak spor siciline kaydedilir ve adaya kulüp sporcusu olarak lisansı çıkartılır.

Sporcu olmayan kişiler de kulübün düzenlediği beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılma talebinde bulunmaktadır. Bu tür durumlarda İdarenin bu konudaki yerleşik kanaati önem arz eder. Aşağıda örnekleri verilen resmi yazışmalara göre müsabaka dışı beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılacak kişiler “sağlık yönünden beden eğitimi ve spor yapmasına engel halinin bulunmadığına dair yazılı beyan vermek suretiyle sportif faaliyetlere katılabilmektedir.

Sporcu Lisansı İçin Gerekli belgeler:

Kulüpte doldurulacak belgeler

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge (bkz.44 ncü Madde 7 nci fıkra)

Skyrunning Spor Kulübü® tarafından organize edilen müsabaka dışı beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılacak kişiler (Muvafakatname, Kişisel beyan ve onam formu, Sigortalılık durum beyanı doldurur) “sağlık yönünden beden eğitimi ve spor yapmasına engel halinin bulunmadığına dair yazılı beyan” vermek suretiyle faaliyetlerimize katılabilirler. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın görüş yazıları aşağıda kronolojik olarak sıralanmıştır.

1. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 31.03.2013 tarih ve 24046111.000.1801 sayılı yazısı

 

2. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 03.08.2017 tarih ve 99858683.010.99.E.2026 sayılı yazısı

3.1. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı’nın 23.10.2017 tarih ve 88411273-130.99-E.339138 sayılı yazı 1.sf.

3.2. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı’nın 23.10.2017 tarih ve 88411273-130.99-E.339138 sayılı yazı 2.sf.

4. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 07.02.2018 tarih ve 99858683-622.03.E.356 sayılı yazısı

5.1. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26.03.2019 tarih ve 23642684-010.99-E.472 sayılı yazı 1sf.

5.2. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26.03.2019 tarih ve 23642684-010.99-E.472 sayılı yazı 2sf.

6. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 08.11.2019 tarih ve 24046111-130.99-E.1284340 sayılı yazısı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir